DOVANŲ KUPONO PIRKIMO SUTARTIS

1. Sutarties sąvokos

1.1. Daugiatipis dovanų kuponas (toliau „Dovanų kuponas“) – fizinis arba elektroninis dokumentas su paslaugos (-ų) informacija, unikaliu rezervacijos kodu, nurodytu galiojimo pabaigos laikotarpiu bei nustatyta nominalo verte.

1.2. Atsiskleidęs Tarpininkas (toliau „Tarpininkas“) - UAB „Baltic commerce" (DovanuSala.lt) - reklamuojantis ir platinantis interneto svetainėje www.dovanusala.lt ir kitose numatytose prekybos vietose Paslaugos Teikėjo paslaugas ar prekes už kurias numatytas atsiskaitymas Dovanų kuponų pavidalu.

1.3. Klientas - fizinis arba juridinis asmuo, įsigyjantis Dovanų kuponą (-us) iš Tarpininko ir turintis teisę juo disponuoti (dovanoti, naudoti ir t. t.).

1.4. Paslaugos Teikėjas - paslaugų teikimo sutartį su Tarpininku pasirašęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagal sutartyje numatytas sąlygas, teikia paslaugas arba parduoda prekes.

1.5. Paslaugos Gavėjas - asmuo, įgijęs teisę atsiskaityti Tarpininko Dovanų kuponu už Paslaugos teikėjo suteiktas paslaugas ar prekes.

1.6. Internetinė svetainė – tai Tarpininko valdoma ir administruojama internetinė parduotuvė www.dovanusala.lt


2. Paslaugų teikimo sąlygos

2.1. Tarp Tarpininko ir Kliento sudaryta Pirkimo sutartis, nustato santykius, susijusius su Dovanų kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka bei Dovanų kupono naudojimo sąlygomis.

2.2. Dovanų kuponas suteikia Paslaugos Gavėjui teisę pasinaudoti paslauga, nurodyta ant Dovanų kupono arba pakeisti į kitą Tarpininko platinamą (-as) paslaugą (-as).

2.3. Vienu Dovanų kuponu galima pasinaudoti tik vieną kartą.

2.4. Jeigu panaudojant Dovanų kuponą, paslaugų/prekių yra įsigyjama ne už visą sumą, skirtumas tarp Dovanų kupono ir nominalo ir įsigytų paslaugų/prekių nėra grąžinamas.

2.5. Dovanų kuponas galioja 12 (dvylika) mėnesių, jei nėra nurodyta kitaip, nuo jo įsigijimo dienos.

2.6. Pasibaigus galiojimo terminui, Dovanų kupono galiojimo laikas nepratęsiamas ir pinigai už nepanaudotą kuponą negrąžinami, t. y. laikoma, kad Dovanų kuponas yra negaliojantis.


3. Šalių teisės ir įsipareigojimai

3.1. Įsigytą ir nepanaudotą Tarpininko Dovanų kuponą galima grąžinti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jo įsigijimo dienos. Klientas turi pateikti laisvos formos prašymą dėl lėšų grąžinimo el.p. info@dovanusala.lt prie laiško prisegant banko mokėjimo kopiją. Pinigai yra grąžinami į Kliento sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

3.2. Jeigu už Dovanų kuponą buvo atsiskaityta grynaisiais, Klientas kartu su prašymu privalo pateikti gautą Pinigų priėmimo kvitą / kasos čekį. Pinigai yra grąžinami į Kliento sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

3.3 Klientui pageidaujant už Dovanų kuponą pinigus atgauti grynaisiais pinigais Klientas gali atvykti į Tarpininko biurą Vilniuje adresu Algirdo g. 53 darbo valandomis I-IV 9-17, V 9-16.

3.4 Abiems pusėms yra aiškiai suprantama, kad grąžinama sumokėta už Dovanų kuponą pinigų suma, o ne Dovanų kupono nominalo vertė.

3.5. Įsigytą ir nepanaudotą Tarpininko Dovanų kuponą galima pakeisti viso Dovanų kupono galiojimo laikotarpiu. Klientas turi pateikti prašymą dėl Dovanų kupono pakeitimo, nurodant turimo Dovanų kupono rezervacijos kodą bei nuorodą arba Paslaugos pavadinimą, į kokį turi būti pakeistas. Per 5 (penkias) kalendorines dienas Klientui išsiunčiamas naujas Dovanų kuponas į Kliento nurodytą el. paštą.

3.6. Klientas gali atlikti Dovanų kupono keitimą savarankiškai Internetinėje svetainėje, įvedant turimo (-ų), Dovanų kupono (-ų), rezervacijos kodą (-us) prekių krepšelyje, laukelyje „dovanų čekis/rinkinys“. Informacija, kaip atlikti Dovanų kupono keitimą pateikiama https://www.dovanusala.lt/lt/info/26-dovanu-kuponu-keitimas.

3.7. Atliekant keitimą galiojimo terminas lieka toks, koks turėto Dovanų kupono, t. y. galiojimas skaičiuojamas nuo keičiamo Dovanų kupono įsigijimo dienos, jeigu naujai išsirinktam Dovanų kuponui nėra taikomas trumpesnis galiojimas.

3.8. Tarpininkas informuoja, kad Dovanų kupono keitimas nėra galimas į šias platinimas paslaugas Internetinėje svetainėje:
- (Interneto knygyno www.knygos.lt dovanų čekis) https://www.dovanusala.lt/lt/198-interneto-knygyno-wwwknygoslt-dovanu-cekis.html
- (Knygyno „VAGA“ dovanų čekis) https://www.dovanusala.lt/lt/10129-knygyno-vaga-dovanu-cekis.html

3.9. Turimo Dovanų kupono Paslaugos Teikėjui nutraukus veiklą, taip pat dėl techninių ar kitų kliūčių negalint suteikti paslaugų, nurodytų Kliento įsigytame Dovanų kupone, Klientas turi teisę Dovanų kuponą pakeisti į kitą, tokios pačios vertės kito Paslaugų Teikėjo Dovanų kuponą.

3.10. Klientas gali pakeisti į didesnės vertės Dovanų kuponą, tačiau tokiu atveju turės padengti vertės skirtumą.

3.11. Klientas gali keisti į mažesnės vertės kitą Dovanų kuponą, tokiu atveju vertės skirtumas Kliento prašymu yra kompensuojamas išduodant Klientui DovanuSala.lt dovanų čekį (https://www.dovanusala.lt/lt/113-internetines-parduotuves-dovanusalalt-dovanu-cekis.html), kurį Klientas galės panaudoti įsigyjant kitą Dovanų kuponą iš Tarpininko Internetinės svetainės.

3.12. Klientui nepageidaujant pasinaudoti šios Sutarties 3.9, 3.10 ir 3.11 punktais, atskiru Kliento prašymu Tarpininkas įsipareigoja grąžinti pinigus už įsigytą Dovanų kuponą Pirkimo sąlygų 3.1.- 3.4. punktuose nustatyta tvarka.

3.13. Klientui yra aiškiai suprantama, kad Tarpininkas nėra Paslaugos teikėjas ir jis neteikia Paslaugų ar neparduoda prekių nurodytų Dovanų kupone.

3.14. Tarpininkas Dovanų kupone ir Internetinėje svetainėje pateikia Paslaugos aprašymą, kuris buvo suderintas su Paslaugos teikėju.

3.15. Tarpininkas neprisiima atsakomybės už paslaugų ar prekių kokybę bei jų keliamą riziką, kuriomis Paslaugos Gavėjas naudojasi pateikdamas Tarpininko Dovanų kuponą.

3.16. Visas pretenzijas dėl paslaugų ar prekių kokybės Paslaugos gavėjas privalo pareikšti tiesiogiai Paslaugos Teikėjui, Tarpininkas atitinkamai reaguodamas palaikys Klientą ir dės maksimalias pastangas siekdamas padėti išspręsti susiklosčiusią situaciją.

3.17. Visi ginčai susiję su Tarpininku yra sprendžiami tarp Kliento ir Tarpininko derybų būdu. Jei derybų metu ginčo nepavyksta išspręsti, prašymą/skundą dėl Tarpininko interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.


4. Kitos sąlygos

4.1. Informacija apie Klientą yra konfidenciali ir trečiosioms šalims Tarpininkas ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.

4.2. Klientas patvirtina, kad, prieš sutikdamas su pirkimo sąlygomis, atidžiai susipažino su visomis sąlygomis ir su jomis sutinka. Taip pat Klientui yra žinoma, kad sutikimas su pirkimo sąlygomis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas, vadovaudamasis Interneto svetainėje pateikiamais nurodymais, aktyviu veiksmu pažymi dalį „Pirkimo sąlygos“, taip patvirtindamas savo sutikimą su Pirkimo sąlygomis.

4.3. Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant patvirtinti Sutarties sudarymo faktą, atsiųsdamas Dovanų Kupono (-ų) užsakymo patvirtinimą Kliento užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.4. Klientui sutikus su Pirkimo sąlygomis, Klientas sutinka, kad užsakymo metu pateikti Kliento asmens duomenys būtų naudojami užsakymo vykdymui ir sklandžiam Dovanų kupono pirkimo sąlygų laikymuisi. Klientas bet kuriuo metu gali kreiptis norėdamas peržiūrėti pas Tarpininką saugomus savo asmens duomenis ar su prašymu juos pašalinti. Visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis www.dovanusala.lt elektroninėje parduotuvėje galiojančios Privatumo politikos (plačiau www.dovanusala.lt/lt/info/15-privatumo-nuostatai).