DOVANŲ KUPONO PIRKIMO SUTARTIS

1. Sutarties sąvokos
1.1. Atsiskleidęs Tarpininkas (toliau sutartyje „Tarpininkas“) - UAB „Baltic commerce" (DovanuSala.lt) - reklamuojantis ir platinantis numatytose prekybos vietose Paslaugos Teikėjo paslaugas ar prekes už kurias numatytas atsiskaitymas Dovanų kuponų pavidalu.
1.2. Klientas - fizinis arba juridinis asmuo, įsigyjantis daugiafunkcinį Dovanų kuponą iš Tarpininko ir turintis teisę juo disponuoti (dovanoti, naudoti ir t. t.).
1.3. Paslaugos Teikėjas - paslaugų teikimo sutartį su Tarpininku pasirašęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagal sutartyje numatytas sąlygas, teikia paslaugas arba parduoda prekes.
1.4. Paslaugos Gavėjas - asmuo, įgijęs teisę atsiskaityti Tarpininko Dovanų kuponu už Paslaugos teikėjo suteiktas paslaugas ar prekes.


2. Paslaugų teikimo sąlygos
2.1. Tarp Tarpininko ir Pirkėjo sudaryta Pirkimo sutartis, nustato santykius, susijusius su daugiafunkcinio Dovanų kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka bei Dovanų kupono naudojimo sąlygomis.
2.2. Daugiafunkcinis Dovanų kuponas suteikia Paslaugos Gavėjui teisę pasinaudoti paslauga, nurodyta ant Dovanų kupono arba pakeisti į kitą Tarpininko platinamą paslaugą.
2.3. Vienu Dovanų kuponu galima pasinaudoti tik vieną kartą. Jeigu keičiant Dovanų kuponą, paslaugų/prekių yra įsigyjama ne už visą sumą, skirtumas tarp Dovanų kupono nominalo ir įsigytų paslaugų/prekių nėra grąžinamas.
2.4. Dovanų kuponas galioja 12 (dvylika) mėnesių, jei nėra nurodyta kitaip, nuo jo įsigijimo dienos. Pirkimo metu atsiskaitant DovanuSala.lt dovanų čekiu arba dovanų rinkiniu, naujojo dovanų kupono galiojimas terminas lieka toks, koks turėto dovanų čekio/rinkinio, jei naujai išsirinktam dovanų kuponui nėra taikomas trumpesnis galiojimas. Pasibaigus galiojimo terminui, kupono galiojimo laikas nepratęsiamas ir pinigai už nepanaudotą kuponą negrąžinami, t. y. laikoma, kad Dovanų kuponas yra negaliojantis.


3. Šalių teisės ir įsipareigojimai
3.1. Įsigytą ir nepanaudotą Tarpininko Dovanų kuponą galima grąžinti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jo įsigijimo dienos. Klientas turi pateikti prašymą dėl lėšų grąžinimo. Jeigu už Dovanų kuponą buvo atsiskaityta grynaisiais, Klientas kartu su prašymu privalo pateikti gautą Pinigų priėmimo kvitą / kasos čekį. Pinigai yra grąžinami į Mokėtojo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Grąžinama sumokėta už Dovanų kuponą pinigų suma, o ne Dovanų kupono nominalo vertė. Pažymima, kad grąžinant dovanų kuponą, kuris buvo pristatomas įtraukiant trečiąją šalį, t.y jeigu pirkimo metu dovanų kupono pristatymas buvo pasirinktas - Venipak kurjerių tarnyba, Omniva paštomatas, Varlė.lt bei Copy1 atsiėmimo punktai, yra taikomas fiksuotas 5 € mokestis. Šis mokestis išskaičiuojamas atliekant grąžinimą. Mokestis nėra taikomas, jeigu grąžinamo dovanų kupono pristatymo būdas buvo pasirinktas elektroniniu paštu arba atsiėmimas centriniame dovanusala.lt biure (Algirdo g. 53, Vilnius).
3.2. Įsigytą ir nepanaudotą Tarpininko Dovanų kuponą galima pakeisti visu Dovanų kupono galiojimo laikotarpiu. Klientas turi pateikti prašymą dėl Dovanų kupono pakeitimo, nurodant turimo Dovanų kupono rezervacijos kodą bei nuorodą arba pramogos pavadinimą, į kokį turi būti pakeistas. Per 5 (penkias) kalendorines dienas Klientui išsiunčiamas naujas Dovanų kuponas į Kliento nurodytą el. paštą. Už papildomą mokestį dovanų kuponas gali būti išsiųstas per siuntų tarnybas arba į atsiėmimo punktą. Galiojimo terminas lieka toks, koks turėto dovanų kupono, t. y. galiojimas skaičiuojamas nuo keičiamo Dovanų kupono įsigijimo dienos, jei naujai išsirinktam dovanų kuponui nėra taikomas trumpesnis galiojimas. Sąrašas pramogų, į kurias pramogas keitimas negalimas, pateikiamas https://www.dovanusala.lt/lt/info/9-duk-turinciam-dovana skiltyje „AR GALIU PAKEISTI DOVANŲ KUPONĄ?“.
3.3. Turimo Dovanų kupono paslaugos Teikėjui nutraukus veiklą, taip pat dėl techninių ar kitų kliūčių negalint suteikti paslaugų, nurodytų Kliento įsigytame dovanų kupone, pinigai nėra grąžinami. Klientas turi teisę Dovanų kuponą pakeisti į kitą, tokios pačios vertės kito paslaugų teikėjo Dovanų kuponą.
3.5. Kai kurios užsakomos paslaugos, gali kelti pavojų asmenų, turinčių sveikatos sutrikimų, sveikatai ir gyvybei. Paslaugos Gavėjas atlikdamas rezervaciją patvirtina, kad jam žinomos visos kylančios grėsmės sveikatai ir gyvybei, susijusios su jo užsakomomis paslaugomis ir už tai visą kylančią atsakomybę prisiima pats Paslaugos Gavėjas.
3.6. Atsižvelgiant į paslaugų prigimtį, Paslaugos Teikėjas gali reikalauti Paslaugos Gavėjo, kuris pateikia Dovanų kuponą, pasirašyti papildomas sutartis ar sutikimus laikytis nustatytų paslaugų teikimo taisyklių. Nurodytais atvejais paslaugos gali būti neteikiamos nepasirašius papildomų sutarčių ar paslaugų teikimo taisyklių, o pinigai už nepanaudotą Dovanų kuponą negrąžinami, t. y. laikoma, kad Dovanų kuponas buvo panaudotas.
3.7. Tarpininkas neprisiima atsakomybės už prekių ar paslaugų kokybę bei jų keliamą riziką, kuriomis Paslaugos Gavėjas naudojasi pateikdamas Dovanų kuponą. Visas pretenzijas dėl paslaugų ar prekių kokybės Paslaugos gavėjas privalo pareikšti tiesiogiai Paslaugos Teikėjui.
3.8. Visi ginčai susiję su Tarpininku yra sprendžiami tarp Kliento ir Tarpininko derybų būdu. Jei derybų metu ginčo nepavyksta išspręsti, prašymą/skundą dėl Tarpininko interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.


4. Kitos sąlygos
4.1. Informacija apie Klientą yra konfidenciali ir trečiosioms šalims Tarpininkas ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
4.2. Klientas patvirtina, kad, prieš sutikdamas su pirkimo sąlygomis, atidžiai susipažino su visomis sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka. Taip pat Klientui yra žinoma, kad sutikimas su pirkimo sąlygomis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, nenuima varnelės nuo „Pirkimo sąlygos“, taip patvirtindamas savo sutikimą su Pirkimo sąlygomis.
4.3. Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant patvirtinti Sutarties sudarymo faktą, atsiųsdamas Dovanos užsakymo patvirtinimą Kliento Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
4.4. Klientui sutikus su Pirkimo sąlygomis, Klientas sutinka, kad užsakymo metu pateikti Kliento asmens duomenys būtų naudojami užsakymo vykdymui ir sklandžiam Dovanų kupono pirkimo sutarties laikymuisi. Klientas bet kuriuo metu gali kreiptis norėdamas peržiūrėti pas Tarpininką saugomus savo asmens duomenis ar su prašymu juos pašalinti. Visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis www.dovanusala.lt elektroninėje parduotuvėje galiojančios Privatumo politikos (plačiau www.dovanusala.lt/lt/info/15-privatumo-nuostatai).